สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)
 
 

ท่านผอ.และเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ความสนใจภาษาพม่าอย่างมาก

 EZY ASEAN LANGUAGE SCHOOL นำทุกท่านเข้าสู่ทางลัดแห่งความสำเร็จ เรียนรู้ก่อนมีโอกาสสำเร็จก่อน ไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดๆ เช่น แพทย์ พยาบาล วิศวกร ครู อาจารย์ นักการเงิน นักบัญชี นักธุรกิจ นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน หรือ ผู้ดำเนินธุรกิจต่างๆ ได้ให้ความสำคัญการเรียนลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนมากขึ้น 
             โลกแห่งการแข่งขันนี้ เราต้องการเป็นผู้นำหรือผู้ตาม ถ้าต้องการเป็นผู้นำเราต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองให้อยู่แถวหน้าตลอดเวลา

 

วันธรรมดา

อังคาร 09.00-12.00 เริ่ม 22, เริ่ม 29 เมย. 57

อังคาร 13.00-16.00 เริ่ม 22, เริ่ม 29 เมย. 57

อังคาร 09.00-12.00 และ 13.00-16.00 เริ่ม 22, เริ่ม 29 เมย. 57

พุธ 09.00-12.00 เริ่ม 23, เริ่ม 30 เมย. 57

พุธ 13.00-16.00 เริ่ม 23, เริ่ม 30 เมย. 57

พุธ 09.00-12.00 และ 13.00-16.00 เริ่ม 23, เริ่ม 30 เมย. 57

วันเสาร์-อาทิตย์

เสาร์ 09.00-12.00 เริ่ม 19, เริ่ม 26 เมย. 57

เสาร์ 13.00-16.00 เริ่ม 19, เริ่ม 26 เมย. 57

อาทิตย์ 09.00-12.00 เริ่ม 20, เริ่ม 27 เมย. 57

อาทิตย์ 13.00-16.00 เริ่ม 20, เริ่ม 27 เมย. 57

จองที่นั่ง ezyasean@hotmail.com

แจ้ง ชื่อ-สกุล, เบอร์, และรอบที่จะเรียน

 

จุดเด่นที่แตกต่างของ EZY ASEAN LANGUAGE SCHOOL

1. อาจารย์ผู้สอนเป็นชาวพม่าพูดภาษาไทยชัดเจน มีคุณวุฒิจบตรงสาขา
2. อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิจบตรงสาขา "ปริญญาตรีศิลปศาสตร์เอกภาษาเมียนมาร์" โดยตรงจากประเทศเมียนมาร์ จึงมีหลักการสอนที่เข้าใจง่าย และใช้สื่อสารได้ทันที ถูกหลักการออกเสียง และไวยกรณ์ ซึ่งการเรียนภาษาเมียนมาร์กับอาจารย์ที่จบตรงสาขาจะทำให้ได้พื้นฐานการเรียนที่ถูกต้อง และจะประยุกต์ใช้ได้ในทุกรูปแบบ

3. อาจารย์ผู้สอนเป็นชาวเมียนมาร์ ดังนั้นสำเนียงระดับมาตรฐาน ฟังง่าย ซึ่งเป็นแบบอย่างในการออกเสียง และถือว่าเป็น ภาษากลาง ในสังคมชาวพม่า
4. อาจารย์ผู้สอนสามารถสอนเป็นภาษาไทย และเมียนมาร์
5. หลักสูตรภาษาเมียนมาร์ของโรงเรียนได้รับการยอมรับจากอาจารย์ผู้สอนภาษาชาวเมียนมาร์โดยตรงว่า 

ถูกต้องตามหลักภาษา สามารถใช้สื่อสารได้จริง ทำให้คู่สนทนาชาวเมียนมาร์เข้าใจในสิ่งที่ผู้เรียนต้องการสื่อสารได้ครบถ้วน    

 

 

Myanmar หลักสูตร (Course) 
Bahasa-Melayu หลักสูตร (Course) 
Vietnamese หลักสูตร (Course)
Cambodian หลักสูตร (Course)
Lao หลักสูตร (Course)

บทความ/ข่าวสาร

เมียนมาร์ เทศกาลจ๊อกเซ หรือเทศกาลช้าง

       เทศกาลจ๊อกเซ หรือเทศกาลช้าง จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 11-12 ตุลาคม ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการรำลึกถึงการสร้างเจดีย์ Shew Tha Lyaung ที่จ๊อกเซ (Kyaukse) โดยประวัติความเป็นมาของการเจดีย์นี้คือ ในช่วงศตวรรษที่ 9 กษัตริย์ Anawratha ของเมืองพุกามในตอนนั้น ได้เสด็จผ่านมายังจ๊อกเซ ทรงเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ ชลประทานที่ดีของเมืองนี้ จึงโปรดที่จะสร้างเจดีย์ขึ้นที่นี่ พระองค์จึงทรงนำพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการสร้างพระเจดีย์ผูกติดกับช้าง และปล่อยให้มันเดินขึ้นเขาเพื่อชี้จุดในการสร้างพระเจดีย์
         ไฮไลท์ของเทศกาลนี้อยู่ที่การเต้นรำของช้าง ซึ่งแสดงโดยคน! โดยใช้คนสองคนในการแต่งตัวให้มีลักษณะคล้ายกับช้าง เต้นด้วยท่วงท่าที่สวยงามและกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของคนกับช้างได้เป็นอย่างดี โดยการเต้นรำจะเต้นไปรอบๆเมือง โดยมีบรรยากาศของทุ่งนาสีเขียวขจีโอบล้อมอยู่เป็นระยะๆ อีกหนึ่งความน่าสนใจคือเครื่องประดับและเครื่องแต่งกายที่มีความแปลกตาสวยงาม โดยถูกตกแต่งด้วยไม้ไผ่บางๆที่ดัดอย่างประณีต ขึ้นโครงให้เหมือนกับช้างมากที่สุด ผ้าพื้นเมืองทอลายที่เป็นเอกลักษณ์ และกระดาษสีสันสดใส บรรจงตกแต่งลงไปอย่างพิถีพิถัน

          อ่านบทความต่อ>>>